Civilna zaštita

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
 
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
 
U PRIVITKU SE NALAZI SAŽETAK OPISA RADA CIVILNE ZAŠTITE I SLUŽBI U NJENOM SASTAVU KAO I KONTAKT INFORMACIJE.
 

CIVILNA ZAŠTITA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE // 26.02.2016.

 

DOKUMENTI

Plan zaštite od požara u BPŽ

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije u BPŽ

Upute i preporuke HZJZ za okupljanja (10.07.2020.)

Odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je više od 100 osoba (10.07.2020.)

Preporuke HZJZ za sportska natjecanja na otvorenom uz prisutnost gledatelja (13.06.2020.)

ORDINACIJE DENTALNE MEDICINE

Organizacija rada djelatnosti dentalne medicine na primarnoj i konzilizarnoj razini

Uputa - socijalna skrb

Uputa - benzinske postaje

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta

Odluka Stožera CZ RH radno vrijeme trgovina

Odluka Stožer CZ RH taxi prijevoz

Obrazac CZ BPŽ - neprovođenje Odluke Stožera CZ RH

BPŽ - Odluka o provođenju mjera ograničavanja Stožera CZ RH (20.03.2020.)

Odluka o uvjetima i načinu rada u djelatnostima trgovine i usluga važnih za funkcioniranje gospodarstva BPŽ - 20.3.

Odluka o provođenju mjera ograničavanja - BPŽ - 20.3.

Dopuna upute za karantene za vozače teretnih vozila

Karantena za vozače - uputa o postupanju

Procjena rizika od velikih nesreća

Poziv na javnu raspravu o Vanjskom planu-Postrojenje UNP2 Sl.Brod-INA d.d.

Godišnji plan-Razvoj sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje BPŽ 2019.-2021.

Poziv na javnu raspravu o Vanjskom planu zaštite i spašavanja

Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari - JAVNA RASPRAVA

Obavjest o ukidanju zabrane prometovanja na Ž-4205

Dopis- ukidanje zabrane prometa na Ž4205


Ispis