Srijeda, 10. Veljača 2021

30. sjednica Županijske skupštine - dnevni red i materijali

Sjednica će se održati

16. veljače 2021. godine (utorak) s početkom u 9 sati

u dvorani Kristal, Vjekoslava Babukića 12, Slavonski Brod

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći DNEVNI RED

- usvajanje Zapisnika o radu 29. sjednice Županijske skupštine

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Brodsko-posavske županije
 3. Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine
 4. Prijedlog Odluke o kriterijima  i mjerilima, te načinu financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2021. godini
 5. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima, te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb Brodsko-posavske županije i financiranje pomoći za troškove stanovanja  korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini
 6. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2021. godini na području Brodsko-posavske županije  
 7. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnom obrazovanju na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini
 8.  Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija srednjih škola Brodsko-posavske županije u 2021. godini
 9. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Obrtničke škole, Slavonski Brod
 10. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2020. godini Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
 11. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Brodsko-posavske županije u 2020. godini
 12. Informacija o prirodnim nepogodama na području Brodsko-posavske županije
 13.  a) Izvješće o provođenju Plana upravljanja lokalnim vodama na slivnom području „Brodska Posavina" i „Mali sliv Šumetlica – Crnac" u 2020. godini

       b) Plan upravljanja lokalnim vodama na slivnom području „Brodska posavina" i slivnom području „Mali sliv Šumetlica –Crnac" u 2021. godini - davanje suglasnosti

     14. Izvješće o radu Savjeta mladih Brodsko-posavske županije za 2020. godinu